♥ onepage design
http://onepageshop.io

Psihoedukativna radionica

Podrazumevaju interaktivan rad u grupi do 20 učesnika i imaju za cilj unapređivanje socijalnih veština, veština komunikacije i veština rešavanja problema. Radionice traju 3 sata.

Prijava za aktivnost

Molimo vas, dobro pročitajte na kalendaru ispod kada i u koliko časova se aktivnost organizuje. Shodno tome, ispod kalendara popunite prijavu. Hvala!

Adresa: Zdravka Čelara 12, 3. sprat, stan broj 14