♥ onepage design
http://onepageshop.io

Psihoedukativna radionica

Podrazumevaju interaktivan rad u grupi do 20 učesnika i imaju za cilj unapređivanje socijalnih veština, veština komunikacije i veština rešavanja problema. Radionice traju 3 sata.