♥ onepage design
http://onepageshop.io

Individualno psihološko savetovanje

Podrazumeva razgovor sa stručnjakom, sa ciljem podrške u rešavanju konkretnih problemima iz svakodnevnog života. Jedan razgovor traje 60 minuta.

Prijava za aktivnost

Molimo vas, dobro pročitajte na kalendaru ispod kada i u koliko časova se aktivnost organizuje. Shodno tome, ispod kalendara popunite prijavu. Hvala!

Adresa: Zdravka Čelara 12, 3. sprat, stan broj 14