♥ onepage design
http://onepageshop.io

Individualno karijerno savetovanje

Podrazumeva razgovor sa stručnjakom, sa ciljem podrške u donošenju odluke o izboru budućeg obrazovanja ili zanimanja. Jedan razgovor traje 60 minuta.