♥ onepage design
http://onepageshop.io

Sa problemima na ti

Besplatna psihološka
i karijerna podrška za mlade

O čemu je reč

O projektu

“Sa problemima na ti” je projekat koji se bavi pružanjem besplatne psihološke i karijerne podrške mladima (14-19 godina) sa teritorije Beograda.

Možete zakazati individualno psihološko ili individualno karijerno savetovanje sa našim savetnicama ili se prijaviti za neku od tematskih psihoedukativnih radionica koje organizujemo dva puta mesečno (komunikacija, konflikti, identitet, rešavanje problema itd.).

U saradnji sa osnovnim i srednjim školama u Beogradu organizujemo i dvodnevne radionice profesionalne orijentacije i karijernog vođenja. Projekat realizuje udruženje ALTERO – Asocijacija za lični trening, edukaciju, razvoj i osnaživanje, u okviru programa “Živi svoju ideju” SBB Fondacije.

Aktivnosti

Psihološka podrška

Program psihološke podrške obuhvata psihološko savetovanje i psihoedukativne radionice.

Kome je namenjena?

Svim mladima koji se suočavaju sa emocionalnim problemima, problemima u učenju, u vršnjačkim i porodičnim odnosima i različitim stresnim situacijama, kao i mladima koji žele da unaprede svoje socijalne veštine, veštine rešavanja problema, razumevanja sebe i drugih.

Kako izgleda psihološka podrška?

Program psihološke podrške sprovodimo kroz individualni rad sa savetnikom i tematske psihoedukativne radionice. Na svakoj radionici se obrađuje određena tema: asertivna komunikacija, konstruktivno rešavanje sukoba, emocije (kako ih prepoznati i imenovati različita emotivna stanja)...

Pogledaj u rasporedu dostupne termine i zakaži svoj termin individualnog psihološkog savetovanja u trajanju od 60 minuta.

Psihoedukativne radionice organizujemo dva puta mesečno u trajanju od 3 sata za 20 učesnika. Pogledaj teme i termine radionica i prijavi se.

Da li je to za mene?

Psihološko savetovanje

Podrazumeva razgovor sa stručnjakom, sa ciljem podrške u rešavanju konkretnih problemima iz svakodnevnog života. Jedan razgovor traje 60 minuta.

Zakaži individualno psihološko savetovanje.

Prijavi se!

Psihoedukativne radionice

Podrazumevaju interaktivan rad u grupi do 20 učesnika i imaju za cilj unapređivanje socijalnih veština, veština komunikacije i veština rešavanja problema. Radionice traju 3 sata.

Pogledaj termine psihoedukativnih radionica i prijavi se.

Termini radionica

Karijerna podrška

Program karijerne podrške obuhvata individualno karijerno savetovanje i karijerne radionice.

Kome je namenjena?

Svim mladima koji se suočavaju sa sledećim dilemama:

1. Koju školu / fakultet da upišem?
2. Koje spososobnosti i veštine su mi najbolje razvijene?
3. Gde i kako da tražim informacije o svetu rada i obrazovanja?
4. U kom pravcu želim da planiram i gradim svoju karijeru?
5. Da li mogu samostalno da donesem odluku o budućem zanimanju/školovanju?

Kako izgleda karijerna podrška?

Program karijerne podrške sprovodimo kroz individualni rad sa savetnikom i radionice karijernog vođenja kroz sledeće aktivnosti:

— Psihološko testiranje sposobnosti, osobina ličnosti i profesionalnih interesovanja
— Informisanje o zanimanjima, oblicima i mogućnostima za obrazovanje
— pravljenje individualnog plana karijernog razvoja
— diskusija sa ciljem donošenja samostalne odluke

Pogledaj u rasporedu dostupne termine i zakaži svoj termin karijernog savetovanja u trajanju od 60 minuta.

Da li je to za mene?

Karijerno savetovanje

Podrazumeva razgovor sa stručnjakom, sa ciljem podrške u donošenju odluke o izboru budućeg obrazovanja ili zanimanja. Jedan razgovor traje 60 minuta.

Zakaži individualno karijerno savetovanje.

Prijavi se!

Karijerne radionice

Podrazumevaju interaktivan rad u grupi do 20 učesnika, u trajanju od ukupno 10 sati. Radionice se realizuju u saradnji sa osnovnim i srednjim školama sa teritorije grada Beograda.

Prijavljivanje za karijerne radionice je za sada moguće samo preko škola.

O nama

Zorica Mihailović

Završila master studije kliničke psihologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu i napredni nivo Racionalno emotivno i kognitivno bihejvioralne terapije

(Pridruženi trening centar Albert Ellis Instituta, Beograd).

Od 2012. godine se aktivno bavi psihološkom savetovanjem, karijernim vođenjem i profesionalnom orijentacijom mladih. Kreirala i realizovala različite psihoedukativne programe i radionice za mlade kao i programe stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovanju. Angažovana na brojnim projektima psihološke i karijerne podrške mladima u obrazovnim ustanovama.

Pročitaj više

Marijana Radulović

Diplomirala andragogiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu.

Psihodramska psihoterapeutkinja (Srpska psihodramska asocijacija SPA Moreno i Oxford School of Psychodrama and Integrative Psychotherapy).

Poseduje i nacionalni sertifikat za psihoterapiju Saveza psihoterapeuta Srbije. Od 2010. godine vodi psihodramske radionice, zatim kontinuirane psihoterapijske grupe, a radi i sa individualnim klijentima.

Ima bogato iskustvo u radu sa mladima, na polju edukacije i pružanja psihosocijalne podrške. Trenerica u oblasti podrške aktivnom zapošljavanju, ljudskih prava, rodno-zasnovanog nasilja, konstruktivnog rešavanja konflikata, korišćenja drame u obrazovanju, teatra potlačenih.

Pročitaj više

Desanka Đorđević

Završila master studije psihologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu.

Racionalno emotivno i kognitivno bihejvioralni psihoterapeut pod supervizijom.Završila bazični trening iz Commpassion focused therapy (Terapije usmerene saosećanjem).

Od 2014. godine aktivno se bavi psihoterapijom i savetovanjem, primenjujući metode i tehnike rebt-a, uz aktivno prilagođavanje jedinstvenim potrebama i ciljevima svakog klijenta. Stručnu praksu obavila na Klinici za neurologiju Kliničkog centar Srbije, gde je bila angažovana na poziciji stručni saradnik-psiholog.

Od 2014 godine angažovana kao nastavnik u srednjoj školi na predmetima građansko vaspitanje, psihologija i veštine komunikacije, gde je stekla značajno iskustvo u radu sa srednjoškolskom populacijom, iskustvo u edukaciji mladih i organizaciji radionica. 2011.godine bila angažovana kao psiholog volonter u Regionalnom centru za talente, na poslovima identifikacije nadarene i talentovane dece.Poseduje licencu za samostalno obavljanje zdravstvene delatnosti.

Pročitaj više

Mihreta Fejzula

Diplomirala i završila master studije iz oblasti obrazovanja na Filozofskom fakultetu u Beogradu.

Na edukaciji iz Geštalt psihoterapije (EAGT Evropski akreditovani obrazovni trening institut za psihoterapiju).

Od 2012. godine uključena u projekat: “Profesionalna orijentacija u Srbiji” kao trener i karijerni savetnik.

Nakon završenog projekta, u Centru Inventiva – Centar za podršku profesionalnom i ličnom razvoju, ostaje kao savetnica za karijeru za decu i za odrasle.

Pročitaj više

Donka Pavić

Diplomirala pedagogiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu.

Sertifikovana trenerica za trenere od 2012. godine u okviru GIZ-ovog projekta: “Osnaživanje mladih kroz profesionalnu orijentaciju i karijerno vođenje“.

Jedna od moderatorki „Priručnika o profesionalnoj orijentaciji – za sprovođenje programa u Kancelarijama za mlade”, a potom i mentorka određenim Kancelarijama za mlade u okviru istog projekta. Obuke iz profesionalne orijentacije i karijernog vođenja sprovodila sa osnovcima i srednjoškolcima kroz grupni i individualni rad.

U svom pedagoškom radu poseduje i višegodišnje iskustvo kao mentorka različitih projekata sa srednjoškolcima iz oblasti aktivizma, participacije mladih, volonterizma, školske medijacije - nenasilnog rešavanja sukoba.

Pročitaj više

Ivana Bjeletić

Diplomirala psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu.

Od 2015.godine na edukaciji iz Geštalt psihoterapije (EAGT Evropski akreditovani obrazovni trening institut za psihoterapiju).

Članica Srpskog udruženja Geštalt psihoterapeuta. Sertifikovani trener asertivne komunikacije.

Od 2012. godine angažovana na projektima Centra za integraciju mladih na pružanja psihosocijalne podrške mladima iz osetljivih društvenih grupa kroz direktan rad sa decom i mladima i dizajniranje različitih programa podrške.

Pročitaj više

Irena Brkić

Diplomirala psihologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Od 2015. godine na edukaciji iz Geštalt psihoterapije (EAGT Evropski akreditovani obrazovni trening institut za psihoterapiju).

Članica Srpskog udruženja Geštalt psihoterapeuta. Od 2012. godine uključena u projekat: “Profesionalna orijentacija u Srbiji” kao trener i karijerni savetnik.

Poseduje višegodišnje iskustvo u karijernom savetovanju, u radu sa studentima i studentskim organizacijama u okviru Sektora za ljudske resurse kompanija Telenor i SBB, kao i u radu na projektima koji su imali za cilj podršku i unapređenje mladih u Srbiji.

Pročitaj više

Marija Rajić

Diplomirala pedagogiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu.

Završila dve godine porodične sistemske terapije i stekla zvanje porodičnog savetnika. Trenutno je na edukaciji iz Geštalt terapije (EAGT Evropski akreditovani obrazovani trening institut za psihoterapiju).

Od 2012. godine uključena je u GIZ-ov projekat „Profesionalna orijentacija i karijerno vođenje mladih“, kao trener i savetnik.

Uža stručna oblast joj je savetodavni rad sa adolescentima i problemima odrastanja i sazrevanja.

Pročitaj više

Prijatelji projekta

Korisni linkovi